Adres korespondencyjny
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

Gliwickie Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”

Naszą misją jest wspólne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów

Stanowimy zrzeszenie 15 organizacji społecznych działających w Gliwicach i powiecie gliwickim

Dlaczego działania Forum są ważne?

Działania Forum są ważne, bo...

Zbigniew Kochel

Stowarzyszenie Tu i Teraz

- Przewodniczący Forum

“...współpraca i korzystanie ze wspólnych doświadczeń może upraszczać wiele rzeczy.”

Katarzyna Sielawa

Fundacja Sawanci

- Wiceprzewodnicząca Forum

“...wspólne działania zwiększają ich efektywność.”

Angelika Suchocka

Stowarzyszenie "Cała Naprzód"

- Wiceprzewodnicząca Forum

“..możemy dowiedzieć się o własnych planach, dzięki czemu mamy pełniejszy obraz środowiska na rzecz którego działamy.”

Jakie są nasze podstawowe cele?

Podstawowe cele

Poznanie się

Integracja środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów

Wymiana informacji

Wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach

Definiowanie potrzeb

Definiowanie najważniejszych lokalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów w nawiązaniu do miejskiego „Programu Działań na Rzecz OzN na lata 2020-2025”

Planowanie

Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji uzgodnionych zadań

Cele długofalowe

Nasze cele w perspektywie najbliższych lat

Budowanie relacji

Budowanie efektywnych relacji współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, a lokalną władzą publiczną.

Planowane wieloletnie

Współudział w tworzeniu wieloletnich lokalnych planów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami ukierunkowanych na tworzenie trwałych, systemowych rozwiązań.

Aktywizacja i integracja

Aktywizacja i integracja rodziców oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami w celu poszerzanie grona osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów środowiska.

Budowanie świadomości

Podnoszenie świadomości mieszkańców odnośnie odpowiedzialności za los osób z niepełnosprawnościami w lokalnym otoczeniu.

Rozwój wolontariatu

Rozwój wolontariatu przy współpracy wielu środowisk, m.in. władzy lokalnej, szkół, uczelni oraz innych organizacji.

Współpraca z biznesem

Nawiązywanie długofalowej współpracy z lokalnymi firmami, gotowymi prowadzić biznes społecznie odpowiedzialny (CSR).

Zapewnienie finansowania

Wypracowywanie sposobów pozyskiwania środków finansowych na finasowanie planowanych rozwiązań i doraźnej pomocy dobroczynnej.

Dobre praktyki

Śledzenie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w innych miastach Polski, jak również za granicą.

Historia Śląskiego Stowarzyszenia Chorych Na SM Sezam

Widowisko przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Gliwicach

Historia Stowarzyszenia "Cała Naprzód"

I Bieg Kolorowych Skarpetek

"Ludziom trzeba pomóc, no i basta!"

Wiewiórka na Drzewie - Hałas Miasta