Adres korespondencyjny
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

Deklaracja FOZN

Zapoznaj się z deklaracją FOZN!

Deklarujemy gotowość współpracy w ramach lokalnego „FORUM NGO” na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Zobowiązujemy się w szczególności:

  • aktywnie uczestniczyć w pracach, w tym w pozyskaniu zasobów ludzkich i finansowych do realizacji wspólnie zaplanowanych zadań,
  • wzajemnie informować o planowanych działaniach w swoich organizacjach, w szczególności o tych, które wymagać będą wsparcia ze środków miejskich rządowych, unijnych, PFRON,
  • prowadzić swoje organizacje w sposób uczciwy i transparentny.

Jesteśmy przekonani, że działając razem – we współpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach i jego jednostkami organizacyjnymi, Starostwem Powiatowym w Gliwicach, innymi organizacjami NGO, lokalnymi firmami prowadzącymi biznes społecznie odpowiedzialny, szkołami, uczelniami, wspólnotami wyznaniowymi, ludźmi dobrej woli –  będziemy w stanie efektywnie planować i tworzyć, w naszym lokalnym środowisku, systemowe rozwiązania służące:

  • usamodzielnieniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami,
  • zapewnieniu godnego i bezpiecznego życia osobom ciężko upośledzonym/całkowicie niesamodzielnym oraz ich rodzinom oraz opiekunom.    Razem możemy zrobić więcej.