Adres korespondencyjny
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

Razem możemy więcej!

Zrzeszone organizacje

My, niżej wymienione organizacje pozarządowe, deklarujemy gotowość współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Żywimy przekonane, że działając razem, jesteśmy w stanie efektywnie planować i tworzyć, w naszym lokalnym środowisku, systemowe rozwiązania służące usamodzielnieniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami, zapewnieniu godnego i bezpiecznego życia tym osobom, ich rodzinom oraz opiekunom.

Fundacja Integracyjno-Sportowa "Aktywnie Zakręceni"
Reprezentantki w Forum: Dorota Niesporek, Marzena Urban

Strona na FB: Kliknij

Fundacja NieOdkładalni
Reprezentantka w Forum: Dominika Chabin-Pactwa
Fundacja Qlavi
Reprezentantka w Forum: Zuzanna Wójcik
Fundacja Różyczka
Reprezentantka w Forum: Dorota Soilam
Fundacja Sawanci
Reprezentantki w Forum: Alicja Listek, Katarzyna Sielawa
Fundacja Stacja 6
Reprezentant w Forum: Krzysztof Gryc
Fundacja Tośka i Przyjaciele
Reprezentantki w Forum: Kinga Franczyk, Małgorzata Glinowska
Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”
Reprezentant w Forum: Janusz Kozak
Polski Związek Niewidomych Koło Gliwice
Reprezentanci w Forum: Izabela Dziekońska-Reiser, Stanisław Reiser
Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Reprezentanci w Forum: Lidia Urbaniak

Strona na ngo.pl: Kliknij

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
Reprezentanci w Forum: Łukasz Gorczyński, Paweł Januszewski, Angelika Suchocka
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego "Nasz Dom"
Reprezentantka w Forum: Magdalena Odrobina

Strona na ngo.pl: Kliknij

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Podajmy-Sobie-Ręce"
Reprezentantka w Forum: Ewa Pietrzykowska

Strona na FB: Kliknij

Stowarzyszenie „Tu i Teraz”
Reprezentant w Forum: Zbigniew Kochel
Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na SM Sezam
Reprezentantki w Forum: Joanna Smyczek, Karolina Kropornicka
Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
Reprezentanci w Forum: Anna Dziaduś, Wojciech Stark, Wacław Tokarz
Górnośląska Fundacja Onkologiczna
Reprezentantki w Forum: Magdalena Krzakiewicz-Rospond, Katarzyna Wieszałkowska

Prezydium Forum


Zbigniew Kochel

Stowarzyszenie "Tu i Teraz"

tel. 602 343 655

e-mail: zkochel@stit.org.pl

Katarzyna Sielawa

Fundacja Sawanci

tel. 502 324 473

e-mail: fundacja@sawanci.pl

Angelika Suchocka

Stowarzyszenie "Cała Naprzód"

tel. 502 320 658

e-mail: kontakt@calanaprzod.org

Wsparcie eksperckie

Działania Forum wspierane są przez ekspertów z Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych - Centrum 3.0 - Łukasza Gorczyńskiego, Pawła Januszewskiego, Łukasza Kasprzyka, Renatę Nitrebską i Tomasza Pawłowskiego.

Zasady współpracy


Aktywne uczestnictwo w pracach
Transparentność i uczciwość
Wzajemne informowanie o planach
Dążenie do konsensusu

Masz pytanie?