Adres korespondencyjny
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice